Podporujeme

Šport

čo podporujeme ...

Veríme, že každý z nás určuje svoju budúcnosť, svojou činnosťou a aktivitou môže ovplyvniť svoje okolie a tým plniť svoje sny.
Preto aj my podporujeme aktívnych ľudí, ktorí sa chcú rozvíjať a byť vo svojom odbore najlepší. Na podpore sa podieľame spoločne s reklamnými partnermi spoločnosti LFC business Group a.s.

Prostredníctvom nášho občianskeho združenia máme ambíciu podporovať športové a kultúrne podujatia, mladých talentovaných športovcov, tímy, umelcov a najmä podporovať činnosti našich členov CLUBu LFC.

Pre členov CLUBu LFC máme ambíciu zabezpečovať programy vzdelávania s mimoriadnym dôrazom na finančné vzdelávanie.

Kultúra

Reklamní partnerI

spoločnosti LFC Business Group a.s.

LONIK s.r.o.

Penzión & Restaurant FURKOTKA

MI TATRY s.r.o.

Stavebná činnosť

Reštaurácia Pizzeria Spišské Bystré

Ubytovanie MI-TATRY Kravany

Podporili sme

podporované podujatia a činnosti členov CLUBu LFC

KULTÚRA

Folklórny súbor PLAVČANKA