Centrála spoločnosti

LFC business Group a. s.

Elena Anna Jašková

office manager

infolfc

office@lfci.eu

+421 902 660 660

poistenie@lfci.eu

+421 910 670 670

Centrála spoločnosti zabezpečuje kompletný informačný servis pre člnov CLUBu LFC v týchto oblastiach:

 

  • výhody členstva v CLUBe LFC
  • vyúčtovania pre členov CLUBu LFC
  • servis pre akcionárov spoločnosti
  • predaj poistných a finančných produktov
  • predaj platobných terminálov
  • predaj palivových kariet

Obchodný tím

Predaj poistných a finančných produktov

Ing. Miroslava Petrušková

CENTRÁLA

Odborný poradca – manažér

+421902392316

miroslava.petruskova@lfci.eu

Bánskobystrický kraj

Elena Anna Jašková

CENTRÁLA

Odborný poradca – manažér

+421902660660

poistenie@lfci.eu

Prešovský kraj

Ing. Zdenka Argalášová

Odborný poradca – riaditeľ

zdenka.argalasova@lfci.eu

+421907932476

Košický kraj

Ing. Ľuboš Kozák

Odborný poradca – manažér

lubos.kozak@zoznam.sk

+421910345111

Nitriansky kraj

Viktória Lošoncziová

Odborný poradca – asistent

+421903840507

viktoria.losoncziova@lfci.eu

Košický kraj

Ing. Andrea Mačeková

Odborný poradca – riaditeľ

+421907953379

macekova.andrea@gmail.com

Prešovský kraj

Marián Repka

Odborný poradca – asistent

marian.repka@lfci.eu

+421911440000

Trenčiansky kraj

František Šalamon

Odborný poradca – riaditeľ

truckspedslovakia@gmail.com

+421905525196

Prešovský kraj

Obchodný tím

Predaj platobných terminálov

Elena Anna Jašková

CENTRÁLA

Odborný poradca LFC

+421910670670

poistenie@lfci.eu

Prešovský kraj

Mgr. František Repka

Odborný poradca LFC

frantisek.repka@lfci.eu

+421902953344

Prešovský kraj

Ľubomír Bachár

Odborný poradca LFC

bachar.lubomir@gmail.com

+421902953340

Prešovský kraj

Magdaléna Gogoláková

Odborný poradca LFC

+421907917002

magdalena.gogolakova@lfci.eu

Košický kraj

PaedDr. Eva Wienerová

Odborný poradca LFC

eva.wienerova@lfci.eu

+421903605090

Košický kraj

Martin Kudelás

Odborný poradca LFC

kudelasfirestop@gmail.com

+421940100704

Košický kraj